HET VERHAAL VERZAMELEN

De basis voor handboeken

Om een goed verhaal te schrijven moet je de juiste vragen beantwoorden. Maar het vinden van de juiste woorden is vaak moeilijk als je dit probeert direct op te schrijven. Daarom verzamelen we de benodigde informatie in gespreksvorm.

Hoe de gesprekken plaatsvinden

De gesprekken worden met een voicerecorder opgenomen en achteraf gedeeld of uitgewerkt. Zo kan je stapsgewijs de inhoud voor de handboeken verzamelen. Samen bepalen we het tempo waarmee we jouw verhaal vastleggen. Alle besprekingen plannen we direct in. Zo blijft het overzichtelijk en efficiënt.

Waarom doen we dit zo?

Gedurende het project toetst alle verzamelde informatie zich aan zichzelf. Het geheel moet tenslotte en goed lopend verhaal vormen. Zo komen gaten en fouten snel naar voren. We verzamelen continu feedback om het verhaal verder aan te scherpen. In de laatste bespreking onderzoeken – en bepalen – we jouw wensen rondom de communicatie (in beeld, toon en stijl). Met deze keuzes en richtlijnen kan daarna direct de ontwerpfase starten.

LOGO ONTWERP

Een identiteit voor je merk

Ik teken eerst met potlood totdat er een concept ligt dat goed voelt. Na het schetsen ontwerp ik met Adobe Illustrator de designs die passen bij het merk dat jij wil opbouwen.

De ontwerpfase

Tijdens de ontwerpfase zijn drie revisieronden waarbinnen logo ontwerpen voorgesteld worden. Hierbinnen zijn aanpassingen mogelijk. Tijdens deze momenten kan je eerlijk en open feedback geven. Dat helpt mij om samen met jou een gewenste stijl te vinden die zowel jouzelf als je doelgroep aanspreken.

Doorvoering en vastlegging huisstijl

De definitieve huisstijl wordt na afronding doorgevoerd in de opmaak van de handboeken. Zo ontstaat een duidelijke basis die helpt om je merk zelf – of met mij als Artdirector- verder uit te bouwen. Ook krijg je de gewenste maten van het logo aangeleverd voor het werken op online op social media.

Samenwerken met derden

Naast de handboeken krijg je de werkbestanden van je huisstijl (logo en huisstijl elementen) aangeleverd om met anderen te kunnen delen. Kies je voor verdere samenwerking dan kan ik je in contact brengen met diverse professionals uit mijn creatief collectief.

je krijgt je hoofd leeg

Je leert een merk bouwen

Je zit nergens aan vast

Je krijgt heldere prijzen

Je blijft zelf in controle